Menu

Kraamzorg Zuid Gelderland

Contracten getekend

Kraamzorg Zuid Gelderland heeft de 365 Angels gekozen om de ICT ontvlechting uit het Radboud Universitair Medisch Centrum vorm te geven. Uiterlijk 1 december 2024 zal Kraamzorg Zuid Gelderland volledig op eigen benen kunnen staan is er geen ICT ondersteuning van het Radboud Universitair Medisch Centrum meer nodig. Op donderdag 7 maart 2024 werden hiervoor de contracten ondertekend door bestuurder René Benneker en onze Chief 365 Angel Jeroen Bastiaansen. “We zijn trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen om deze mooie organisatie verder te helpen met Microsoft 365 technologie. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat de kraamverzorgenden met de middelen die ter beschikking worden gesteld de primaire zorg aan het pasgeboren kind en ouders kunnen verzorgen. ICT is daarbij enkel ondersteunend” aldus Jeroen Bastiaansen.

Wat gaan we doen?

Ontvlechting uit het Radboud Universitair Centrum

Bij de ontvlechting uit het Radboud Universitair Centrum gaan we als eerste een moderne werkplek opbouwen op basis van Microsoft 365. Dit houdt in dat alle kantoormedewerkers worden uitgerust met een moderne laptop en één of twee extra schermen en een docking station. Op deze moderne werkplek zal een nieuw intranet worden gelanceerd, bestanden via Teams toegankelijk gemaakt worden en templates worden afgedwongen in Word, Powerpoint maar ook in de handtekeningen van de e-mails. De kraamverzorgenden ontsluiten hun informatie en toegang tot Kraamonline van ISK via hun iPad. Hiernaast zullen we ook de traditionele telefooncentrale vervangen door Teams Telefonie. Uiteindelijk kunnen de fysieke lijntjes doorgeknipt worden met het Radboud Universitair Centrum en draait Kraam Zorg Zuid Gelderland geheel op een eigen veilige en makkelijk toegankelijke infrastructuur.

vergeet dit bericht niet te delen

Gerelateerde artikelen